POWERSEEKER 76
1

דגם: POWERSEEKER 76

PowerSeeker 76 מודל
21044 מס' קטלוגי
Newtonian Reflector סוג
76mm מפתח עדשה
700mm f/9 אורך מוקד
5X24   כוונת
לפרטים והזמנות -
מצפה כוכבים ברקת
www.bareket-astro.com
08-9264150