POWERSEEKER 60
1

דגם: POWERSEEKER 60

PowerSeeker 60 מודל
21041 מס' קטלוגי
Refractor סוג
60mm מפתח עדשה
700mm f/12 אורך מוקד
5X24  כוונת
לפרטים והזמנות -
מצפה כוכבים ברקת
www.bareket-astro.com
08-9264150