POWERSEEKER 50
1

דגם: POWERSEEKER 50

PowerSeeker 50 מודל
21039 מס' קטלוגי
Refractor סוג
50mm מפתח עדשה
600mm f/12 אורך מוקד
5X24 כוונת
לפרטים והזמנות -
מצפה כוכבים ברקת
www.bareket-astro.com
08-9264150